"Förändringsprincipen" lanserad

princip.jpeg

Boken tar ett helt nytt grepp när det gäller att förstå hur organisationer ska hantera en allt snabbrörligare omvärld. För att överleva och utvecklas måste alla organisationer förändras i takt med sin omvärld. Då krävs både ökad kunskap om världen utanför och förstärkt förmåga att omsätta den kunskapen i konkreta förändringar. I boken presenteras sex framgångsfaktorer, modeller, case och praktiska tips på hur organisationer radikalt kan förstärka sin förändringsförmåga. Boken är skriven av Bobo af Ekenstam och P'är Lager och finns att köpa på www.Akademibokhandeln.se Bokus.com www.Adlibris.se mfl.

https://www.mynewsdesk.com/se/sanoma-utbildning/pressreleases/brutalt-foeraendringstempo-kraever-nya-radikala-grepp-ny-bok-ger-receptet-2861329