Skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys

Morgondagens brutala förändringstempo måste mötas med nya och radikala grepp. Utmaningen består i att dagens organisationer inte arbetar tillräckligt effektfullt med förändring. Problemet är bristande omvärldsanalys. Lösningen är att skapa en verksamhet som helt igenom präglas av förändringsdriven omvärldsanalys.

För att lyckas krävs det att inte bara ledaren, utan varje medarbetare är delaktig i arbetet – det gäller att skapa en kultur. Med boken "Förändringsprincipen" tar Bobo Af Ekenstam och Pär Lager ett helt nytt grepp när det gäller att förstå hur organisationer ska hantera en allt snabbrörligare omvärld. För att överleva och utvecklas måste alla organisationer förändras i takt med sin omvärld. Det kommer att krävas både ökad kunskap om världen utanför och förstärkt förmåga att omsätta den kunskapen i konkreta förändringar. I boken presenteras sex framgångsfaktorer, modeller, case och praktiska tips på hur organisationer radikalt kan förstärka sin förändringsförmåga.

Förändringsprincipen vänder upp och ner på de traditionella principerna för omvärldsanalys. Boken vänder sig främst till ledare, beslutsfattare och nyckelpersoner i organisationer, men fungerar också för alla medarbetare, så att organisationen gemensamt ska kunna skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys.

Bobo och Pär Lager kommer gärna och föreläser om förändringsprincipen och hur man själv kan arbeta med omvärldsanalys för att stärka sin organisations förmåga att hantera förändring. Insikter och slutsatser från Förändringsprincipen kan presenteras på tre olika sätt;
• Inspirationsföreläsning.
• Föreläsning följt av en workshop som baseras på aktuella utmaningar.
• Eller en utbildning där Förändringsprincipens modeller, processer, case och verktyg används.

Kontakta Bobo på bobo@docere.se för att boka er föreläsning.

Boken finns att köpa på:

Akademibokhandeln.se

Bokus.com

Adlibris.se