Fördjupade studier om den digitala framtiden

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar.

Vi har under det senaste året genomfört tre projekt (tillsammans med företag som Ica, Tele2, Swedavia, Telia, Swedbank, Sveriges Ingenjörer mfl) där vi har analyserat framtidens digitala konsument och shopping på djupet.

Inte minst vårt samhälle kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi tar till oss information, var och hur vi handlar, hur vi bor, hur vi reser, vårt arbetsliv, sjukvård, lärande, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer.

Digitala drivkrafter som Mobilitet, Internet of Things, Röststyrning, Artificiell Intelligens med flera kommer att förändra vårt samhälle på många sätt, både på nätet och i den fysiska världen.

Att förstå hur medborgarna och dess beteende förändras av den digitala tekniken är nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, utveckla nya tjänster, samt verksamhetsmodeller till nya förutsättningar. Vi anser att det idag saknas en helhetsbild över hur den digitala utvecklingen kommer att påverka vårt samhälle.

Projekten har haft i syfte att identifiera, undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar utifrån ett digitalt perspektiv.

Vi har hittills genomfört följande projekt:

Framtidens digitala konsument (2017)

Syftet med detta projekt var att belysa digitaliseringens effekter på den framtida konsumenten och generera insikter om hur den digitala konsumenten kommer att tänka och agera.

Deltagande organisationer var: Ica Sverige AB, Tele2, Sveriges Ingenjörer, Swedavia och Bonnier Broadcasting

Framtidens digitala shopping (2018)

Syftet med detta projekt var att belysa digitaliseringens effekter på framtidens shopping och generera insikter om hur konsumenten kommer att tänka och agera när det kommer till shopping framöver.

Deltagande organisationer var: Ica Sverige AB, Telia Company, Swedavia, Tikkurila och Swedbank

Framtidens digitala samhälle (2019)

Syftet med detta projekt var att belysa digitaliseringens effekter på framtidens samhälle och generera insikter om hur medborgarna kommer att tänka och agera.

Deltagande organisationer var: Solna Stad, SKL, SKL Kommentus, Rädda Barnen och Sos Alarm AB

Inför hösten 2019 planerar vi ytterligare ett projekt. Denna gång på temat hur digitaliseringen kommer att påverka framtidens arbetsliv och utbildning. Projektet, Framtidens digitala kompetens, kan du läs mer om här.

För mer information om projekten kontakta projektledare Bobo af Ekenstam på bobo@docere.se eller 0703-661539.