Vi har sedan 1988 hjälpt företag och organisationer med omvärlds- och trendanalyser. Att förstå omvärldens förändringar och trender har alltid varit vår passion. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och analysera de drivkrafter som formar era kunder. Därigenom vill vi ge er den information och kunskap som ni behöver för att möta de strategiska utmaningar som ni ställs inför.

Våra insikter och kunskap kan du som kund ta del av i analysuppdrag, utbildningar eller på vår trendsajt Buzzter. Våra kunder vill ha gedigna analyser av omvärlden och framtiden. Med vår långa erfarenhet i bagaget är vi en trygg partner i viktiga projekt.

Vill du ha försprång? Ett enkelt sätt att komma igång är att genomföra en workshop där vi gemensamt går igenom vilket behov ni har. Det resulterar i en omvärldskarta där vi identifierat vilka områden i omvärlden som är viktigt för er att ha koll på. Därefter säkerställer vi att ni får en helt ny insikt om förändringar som ni behöver ha kontroll över!

Vill du lära dig själv? Vi undervisar på flera skolor i ämnet omvärlds- framtids- och trendanalys. På Berghs School of Communication ger vi varje höst en omfattande utbildning i omvärlds- och marknadsanalys. För framsynta organisationer utbildar vi den egna personalen ibland annat trendspaning.  

Vill du att sprida kunskap i din organisation? Vi ger föreläsningar och presentationer av omvärldsförändringar och trender. Hör av dig om du är intresserad.


Kontakta oss

TEL: 0703-661539  MEJL: bobo@docere.se

TEL: 0703-661539

MEJL: bobo@docere.se

TEL: 0708-631360  MEJL: jorgen.ramnelov@DOCERE.SE

TEL: 0708-631360

MEJL: jorgen.ramnelov@DOCERE.SE