DIREKTREKLAMENS FRAMTID 2020

Buzzter bjuder in till ett trendseminarium med avstamp i kategorin Reklam.

Hur ser den framtida marknaden för reklam i tryckta medier ut? Mediemarknaden och dess intressenter upplever just nu en genomgripande förändring, inte minst vad avser nya distributionsplattformar och nya mediekanaler. Under detta seminarium får du en uppdaterad bild av medie- och annonsmarknadens förändrade landskap.

Företaget Icebreak har under hösten 2014 genomfört en studie med fokus på traditionella tryckta mediekanaler, som oadresserad direktreklam och bilagor i dagspress. Perspektivet för studien är ca 5 år framåt i tiden, vilket för oss mot år 2020.

Studien bygger på sammanställningar och analyser av tillgängliga marknadsrapporter, samt personliga intervjuer med professionella aktörer på och i närheten av DR-marknaden. Intervjuer har genomförts med annonsörer, branschföreträdare och marknadsanalytiker.

Det är slutsatserna från denna studie som redovisas under seminariet.

Föreläsare: Peter Westerståhl och Maj Bonde-Teir, båda från Icebreak

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS!

TID: Torsdag den 19 mars, klockan 17.00.

PLATS: Gamla Brogatan 19, 3 tr, Stockholm

PRIS: 750:- (Kostnadsfritt för Futurum-medlemmar)

Vi bjuder på vin/öl/alkoholfritt och tilltugg