En fördjupad studie om framtidens digitala samhälle

Vi har under det senaste året genomfört två projekt (tillsammans med företag som Ica, Tele2, Swedavia, Telia, Swedbank, Sveriges Ingenjörer mfl) där vi har analyserat framtidens digitala konsument och shopping på djupet. Under 2019 kommer vi att genomföra ett nytt projekt med fokus på digitalisering och vad den betyder för framtidens samhälle.

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar.

Inte minst vårt samhälle kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi tar till oss information, var och hur vi handlar, hur vi bor, hur vi reser, vårt arbetsliv, sjukvård, lärande, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer.

Digitala drivkrafter som Mobilitet, Internet of Things, Röststyrning, Artificiell Intelligens med flera kommer att förändra vårt samhälle på många sätt, både på nätet och i den fysiska världen.

Att förstå hur medborgarna och dess beteende förändras av den digitala tekniken är nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, utveckla nya tjänster, samt verksamhetsmodeller till nya förutsättningar. Vi anser att det idag saknas en helhetsbild över hur den digitala utvecklingen kommer att påverka vårt samhälle.

Det här projektet kommer att identifiera, undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar utifrån ett digitalt perspektiv.

OM PROJEKTET

Syftet med detta projekt är att belysa digitaliseringens effekter på framtidens samhälle och generera insikter om hur medborgarna kommer att tänka och agera. Insikterna från projektet ska utgöra ett gediget underlag för de deltagande organisationernas digitala strategier.

PROJEKTETS OLIKA DELAR:

Trendanalys: Det kommer att genomföras en trend-workshop. Syftet med den är att kartlägga nuläget kring alla viktiga trender och förändringar som relaterar till digitalisering.

Medborgarundersökning: En kvantitativ undersökning kommer att genomföras. Syftet är att få en säker utgångspunkt för hur medborgaren ser ut och tänker i nuläget, både om dagens teknik och framtidens.

Framtidsstudie: För att skapa en bild av hur digitaliseringen utvecklas på lite längre sikt tar vi fram ett antal framtidsbilder.

Konsekvensanalys: Efter genomförda trendanalyser, konsumentundersökning och framtidsstudie genomförs en gemensam workshop där vi tillsammans diskuterar och analyserar konsekvenserna av det resultat som projektet genererat.

Slutrapportering: En slutrapport och slutpresentation kommer att samla alla fakta, analyser och slutsatser som framkommit under projektet. Rapporten blir ett exklusivt material för de deltagande företagen.

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA MED OSS PÅ ETT AV DE MEST SPÄNNANDE PROJEKTEN INOM DIGITALISERING HITTILLS!

Är du intresserade av att veta mer om projektet och vill boka ett personligt möte är du välkommen att kontakta projektledare Bobo af Ekenstam.

Målgrupp

Projektet vänder sig till kommuner, landsting, myndigheter och annan offentlig verksamhet samt andra organisationer som är intresserade av hur digitaliseringen kommer att påverka vårt framtida samhälle och dess medborgare.

FAKTA

Varje deltagande organisation har rätt att ha två representanter i projektets olika moment. Dessa personer måste inte vara samma vid varje tillfälle, men det är en fördel att åtminstone en person deltar genom hela projektet.

Varje deltagande organisation investerar 125 000 SEK var i projektet. Då ingår alla workshops, lokalhyror, mat och dryck under alla sammankomster, kostnad för rapporter, kostnader för research- och analysarbete, undersökningar, all organisation och administration för projektet. Extra presentation kan bokas för 12 000 kronor per tillfälle.

Här kan du ladda ner prospektet för projektet

 

Intresseanmälan

Om du/ni är intresserade av projektet anmäl ert intresse nedan så kontaktar vi er.

Namn *
Namn

Eller kontakta projektledare Bobo af Ekenstam på bobo@docere.se eller 0703-661539.