En fördjupad studie om framtidens digitala samhälle

Vi har under det senaste året genomfört två projekt (tillsammans med företag som Ica, Tele2, Swedavia, Telia, Swedbank, Sveriges Ingenjörer mfl) där vi har analyserat framtidens digitala konsument och shopping på djupet. Under våren 2019 genomför vi ett nytt projekt med fokus på digitalisering och vad den betyder för framtidens samhälle.

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar.

Inte minst vårt samhälle kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi tar till oss information, var och hur vi handlar, hur vi bor, hur vi reser, vårt arbetsliv, sjukvård, lärande, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer.

Digitala drivkrafter som Mobilitet, Internet of Things, Röststyrning, Artificiell Intelligens med flera kommer att förändra vårt samhälle på många sätt, både på nätet och i den fysiska världen.

Att förstå hur medborgarna och dess beteende förändras av den digitala tekniken är nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, utveckla nya tjänster, samt verksamhetsmodeller till nya förutsättningar. Vi anser att det idag saknas en helhetsbild över hur den digitala utvecklingen kommer att påverka vårt samhälle.

Det här projektet kommer att identifiera, undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar utifrån ett digitalt perspektiv.

OM PROJEKTET

Syftet med detta projekt är att belysa digitaliseringens effekter på framtidens samhälle och generera insikter om hur medborgarna kommer att tänka och agera. Insikterna från projektet ska utgöra ett gediget underlag för de deltagande organisationernas digitala strategier.

PROJEKTETS OLIKA DELAR:

Trendanalys: Det kommer att genomföras en trend-workshop. Syftet med den är att kartlägga nuläget kring alla viktiga trender och förändringar som relaterar till digitalisering.

Medborgarundersökning: En kvantitativ undersökning kommer att genomföras. Syftet är att få en säker utgångspunkt för hur medborgaren ser ut och tänker i nuläget, både om dagens teknik och framtidens.

Framtidsstudie: För att skapa en bild av hur digitaliseringen utvecklas på lite längre sikt tar vi fram ett antal framtidsbilder.

Konsekvensanalys: Efter genomförda trendanalyser, konsumentundersökning och framtidsstudie genomförs en gemensam workshop där vi tillsammans diskuterar och analyserar konsekvenserna av det resultat som projektet genererat.

Slutrapportering: En slutrapport och slutpresentation kommer att samla alla fakta, analyser och slutsatser som framkommit under projektet. Rapporten blir ett exklusivt material för de deltagande företagen.

Deltagare

Deltagare i projektet är Sos Alarm, Rädda Barnen, Solna Stad, SKL och SKL Kommentus.

För mer information om projektet kontakta projektledare Bobo af Ekenstam på bobo@docere.se eller 0703-661539.