En fördjupad studie om framtidens digitala kompetens

Vi har under de senaste åren genomfört tre projekt (tillsammans med företag och organisationer som Ica, Tele2, Swedavia, Telia, Swedbank, Sveriges Ingenjörer, SKL, Sos Alarm mfl) där vi har analyserat framtidens digitala konsument, shopping och samhälle på djupet. Under 2019-2020 planerar vi att genomföra ett nytt projekt med fokus på digitalisering och vad den betyder för framtidens arbetsliv och utbildning.

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar.

Inte minst kraven på kompetens och kompetensutveckling kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi arbetar, var och hur utbildar oss, vilka kompetenser som krävs, hur kompetensutveckling går till, vilka metoder vi använder för lärande, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer.

Digitala drivkrafter som Internet of Things, Mobilitet, Artificiell Intelligens med flera kommer att förändra vårt att att arbeta och kompetensutveckla på många sätt, både på nätet och i den fysiska världen.

Att förstå hur människor och dess beteende förändras av den digitala tekniken är nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, utveckla nya tjänster, samt verksamhetsmodeller till nya förutsättningar. Vi anser att det idag saknas en helhetsbild över hur den digitala utvecklingen kommer att påverka framtidens arbete och kompetens.

Det här projektet kommer att identifiera, undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar utifrån ett digitalt perspektiv.


Informationsmöte

Den 25 september är du välkommen till ett informationsmöte om projektet. Där kommer vi närmare att presentera upplägget för studien och ni får möjlighet att ställa frågor om projektet.

Tid: 08.30 - 09.30 den 25 september.

Plats: Gamla Brogatan 19, Stockholm.

Anmälan till informationsmöte


OM PROJEKTET

Syftet med detta projekt är att belysa digitaliseringens effekter på framtidens arbete och kompetens och generera insikter om hur människor kommer att tänka och agera. Insikterna från projektet ska utgöra ett gediget underlag för de deltagande organisationernas digitala strategier.

PROJEKTETS OLIKA DELAR:

Trendanalys: Det kommer att genomföras en trend-workshop. Syftet med den är att kartlägga nuläget kring alla viktiga trender och förändringar som relaterar till digitalisering.

Kvantstudie: En kvantitativ undersökning kommer att genomföras. Syftet är att få en säker utgångspunkt för hur männsikor ser på framtidens kompetens i nuläget, både om när det gäller påverkan från dagens teknik och framtidens.

Framtidsstudie: För att skapa en bild av hur digitaliseringen utvecklas på lite längre sikt tar vi fram ett antal framtidsbilder.

Konsekvensanalys: Efter genomförda trendanalyser, konsumentundersökning och framtidsstudie genomförs en gemensam workshop där vi tillsammans diskuterar och analyserar konsekvenserna av det resultat som projektet genererat.

Slutrapportering: En slutrapport och slutpresentation kommer att samla alla fakta, analyser och slutsatser som framkommit under projektet. Rapporten blir ett exklusivt material för de deltagande företagen.

Studieresa: Vi kommer under projektet att genomföra en studieresa till någon av världens digitala metropoler. Vi genomför under fyra dagar studiebesök hos de ledande digitala företagen inom kompetens och digitalisering för att skapa oss en uppfattning om forskningsfronten och hur dessa företag själva ser på framtidens kompetens. Kostnad för resan tillkommer. 

Deltagare

Vi riktar oss till företag, myndigheter, organisationer och andra aktörer som ser behov av att på ett djupare plan förstå den digitala utvecklingen och dess effekter på framtidens arbetsliv och krav på kompetensutveckling samt vilka åtgärder som behöver göras.


Beställ prospekt

Skicka dina uppgifter så återkommer vi snarast med mer information om projektet och dess upplägg.

Namn *
Namn

För mer information om projektet kontakta projektledare Bobo af Ekenstam på bobo@docere.se eller 0703-661539.