Syftet med omvärldsanalys är att få kontroll på de förändringar organisationen kan ställas inför framöver. Docere kan stödja er organisation i att säkerställa att alla som behöver kunskap och metoder för att genomföra denna typ av analys har den rätta kompetensen och de rätta ”verktygen”. Inom våra utbildningar är målet att alla deltagare ska få tillräckligt med kunskap och verktyg så att man själv kan göra kvalificerade analyser av förändringar i sin organisations omvärld. 

Våra utbildningar kombinerar teori och praktisk träning inom områdena informationsinsamling, analysmetoder, IT-stöd och kommunikation. Om önskemål/behov finns kan utbildningen även omfatta delmoment kring hur man kopplar omvärldsanalysen till strategi och verksamhetsutveckling. 

Vi erbjuder både öppna kurser och skräddarsydda paket för just din organisation.


Få kontroll på omvärldsförändringar

Trendanalyskurs

Två gånger per år arrangerar vi en trendanalyskurs. Kursen riktar sig till alla som behöver kunskap och metoder för att genomföra trend- och omvärldsanalyser på egen hand.

Mål

Målet är att du efter kursens slut ska ha tillräcklig med kunskap och verktyg så att du själv kan göra kvalificerade analyser av förändringar i din organisations omvärld.

Kursprogram

Under kursen kommer vi att jobba med ett antal moment som ger kunskap om hela processen med trendanalys. Bland annat:

• Definition av en trend

• Skapa en omvärldskarta

• Hur och var man ska spana

• Källor för trendspaning

• Effektiv desk research

• Observation som metod

• Diffusionsteori, hur trender utvecklas

• Hur trender påverkar verksamheten

• Skapa ett spanarnätverk

• Konkreta nyttan av trendanalys

Kursledare

Kursledare är Bobo af Ekenstam som har lång erfarenhet av undervisning i trendanalys, bland annat som kursansvarig på Berghs School of Communication.

Nästa kurstillfälle är 5-6 april 2016. Anmäl dig här!


Bobo sv.jpeg

 

 


INTRESSERAD AV UTBILDNING? KONTAKTA BOBO:

TEL: 0703-661539

MEJL: BOBO@DOCERE.SE