Syftet med omvärldsanalys är att få kontroll på de förändringar organisationen kan ställas inför framöver. Docere kan stödja er organisation i att säkerställa att alla som behöver kunskap och metoder för att genomföra denna typ av analys har den rätta kompetensen och de rätta ”verktygen”. Inom våra utbildningar är målet att alla deltagare ska få tillräckligt med kunskap och verktyg så att man själv kan göra kvalificerade analyser av förändringar i sin organisations omvärld. 

Våra utbildningar kombinerar teori och praktisk träning inom områdena informationsinsamling, analysmetoder, IT-stöd och kommunikation. Om önskemål/behov finns kan utbildningen även omfatta delmoment kring hur man kopplar omvärldsanalysen till strategi och verksamhetsutveckling. 

Vi erbjuder både öppna kurser och skräddarsydda paket för just din organisation.


Få kontroll på omvärldsförändringar

 


Bobo sv.jpeg

 

 


INTRESSERAD AV UTBILDNING? KONTAKTA BOBO:

TEL: 0703-661539

MEJL: BOBO@DOCERE.SE