Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafter i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar. Konsumenter kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi tar till oss information, var och hur vi shoppar, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer.

Företag behöver förstå hur den digitala konsumenten förändras för att kunna anpassa strategi, kommunikation, produkter och tjänster samt affärsmodell till nya förutsättningar. Det saknas idag en helhetsbild över den digitala utvecklingen avseende konsumentens perspektiv. 2017 genomförde vi detta projekt för att undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar. Projektet genomfördes i samarbete med Ica, Bonnier Broadcasting, Tele2, Swedavia och Sveriges Ingenjörer.

Om projektet

Syftet med detta projekt var att belysa digitaliseringens effekter på den framtida konsumenten och generera insikter för de deltagande företagen om hur den digitala konsumenten kommer att tänka och agera. Insikterna skulle leda fram till en strategisk kravlista på vad som krävs av företag för att möta framtidens digitala konsument. Insikterna från projektet skulle utgöra ett gediget underlag för de deltagande företagens digitala strategier.

Projektet innehöll följande delar:

Trendanalyser: Syftet med denna var att kartlägga nuläget kring alla viktiga trender och förändringar som relaterar till digitalisering.

Konsumentundersökning: En kvantitativ undersökning genomfördes. Syftet var att få en säker utgångspunkt för hur konsumenten ser ut och tänker i nuläget.

Framtidsstudie: För att skapa en bild av hur digitaliseringen utvecklas på lite längre sikt genomförde vi inom ramen för projektet en scenarioprocess.

Studieresa: Vi  genomförde en studieresa för att uppleva hur digitaliseringen utvecklas globalt. Vi besökte San Fransisco och Silicon Valley där vi träffade företag som Lyft, Pinterest, Sony, Google med flera samt forskare på Stanford University.

Slutrapport: En slutrapport skapades där vi samlade alla fakta, analyser och slutsatser som framkom under projektet. Rapporten är ett exklusivt material för de deltagande företagen.

FAKTA

Under våren 2018 planerar vi att genomföra ett liknande projekt men då med fokus på shopping och retail.

KONTAKT

Har du frågor kring det kommande projektet eller vill boka ett personligt möte är du välkommen att kontakta projektledare Bobo af Ekenstam på bobo@docere.se eller 0703-661539.