Att få analyser av omvärlden som du behöver i precis rätt ögonblick, det är vårt löfte. Du ska känna att din organisation har kontroll på de förändringar som påverkar er. Vissa behöver kontinuerlig analys, andra någon gång ibland. Vi erbjuder båda delarna.

Alltid uppdaterad

För dig som vill känna att du hela tiden är uppdaterad med trender och förändringar arbetar vi kontinuerligt med att analysera och rapportera. Men behovet av vad och hur ofta man behöver bli uppdaterad skiftar. Därför skräddarsyr vi upplägget med analyser efter varje kunds individuella behov. Vi inleder med en workshop där vi gemensamt arbetar oss igenom en kartbild av påverkansområden. 

Någon gång ibland

För dig som behöver omvärldsanalyser mer sällan gör vi projekt baserat på ditt syfte. Vanligt är att våra kunder behöver analyser i samband med affärs- och verksamhetsplaner, för vissa utvecklingsprojekt eller i samband med strategiska utmaningar. Vi har erfarenhet från mängder av projekt i såväl privat som offentlig sektor. Väljer du Docere vet du att du får analyser med högsta kvalité. 


Rätt omväldsanalyser vid rätt tillfälle, det är vårt löfte
— Jörgen Ramnelöv, delägare Docere

 

 

 

Kontakta Jörgen för mer information:

TEL: 0708-631360

MEJL: jorgen.ramnelov@DOCERE.SE