Docere är en omvärldsanalys- och trendbyrå. Vi identifierar och analyserar förändringar och trender för dig som kund. Allt för att du ska ha insikter att agera i rätt tid med nya produkter och tjänster. Genom att ha koll på omvärldsförändringar ligger du helt enkelt steget före.  

Kontakta gärna Bobo på bobo@docere.se eller Jörgen på jorgen.ramnelov@docere.se så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

 

Vi ger insikt om förändringar

ANALYS

Att ligga steget före

Allt förändras. Det är en bra utgångspunkt. Frågan är vilka förändringar som sker, när de sker och hur de påverkar din verksamhet.

Vår specialitet är att göra kvalificerade omvärldsanalyser. Syftet är att identifiera förändringar som kan komma att påverka din verksamhet på både kort och lång sikt.

Utbildning

- omvärldsanalys i teori och praktik

Den kompetens vi har från vår över 25-åriga erfarenhet av att analysera olika aspekter av omvärlden lär vi ut i våra utbildningar.

Här kan du lära dig mer om hur du i teori och praktik kan använda omvärlds- och trendanalyser för att förbereda dig och din organisation på framtidens utmaningar. Vi ger dig redskapen för att upptäcka och analysera hur trender i din omvärld påverkar dig och din verksamhet.

MER INFORMATION OM VÅRA TJÄNSTER? - KONTAKTA OSSPå gång hos oss

iStock_000004737288Small.jpg
tumblr_mn8b8sLRb61rkz363o1_1280.jpg

Trend och strategi - hur hänger det ihop?

Att identifiera och analysera förändringar i företagets omvärld blir allt viktigare. I teorin är det enkelt, men i praktiken finns mycket att tänka på. En av de stora utmaningarna är att få konkret nytta av sina trendanalyser.

Kom på ett frukostseminarium där Docere och Navigate ger dig konkreta tips och idéer hur du analyserar förändringar och hur du gör för att använda det i företagets strategiarbete. Anmäl dig här.

2015 i backspegeln
 

Doceres rapport om det kommande årets intressantaste konsumenttrender, "2015 i backspegeln" finns fortfarande att beställa. För endast 500 kronor får du en inspirerande beskrivning av de mest tongivande trenderna för det kommande året. Med konsumenten som utgångspunkt ger rapporten en inblick i de viktigaste trenderna som 2015 kommer att påverka oss och vår omvärld. Skicka din beställning till kontakt@docere.se.

Trendanalyskurs
 

Omvärldsanalys är en viktig aktivitet för de flesta organisationer i Sverige. Syftet med omvärldsanalys är att få kontroll på de förändringar organisationen kan ställas inför framöver. Vi kallar dessa förändringar trender. Den här kursen riktar sig till alla som behöver kunskap och metoder för att genomföra denna typ av analys. Nästa kurstillfälle är 24-25 september 2015. Läs mer under Utbildning.

 


Hur vi kan hjälpa dig

Bland våra kunder finns stora internationella koncerner, medelstora privata företag, mindre konsultbyråer, kommuner, landsting, ideella organisationer och myndigheter. 

Vill du också bli kund hos oss? Kontakta oss på kontakt@docere.se


Vi på Docere

  BOBO AF EKENSTAM TEL: 0703-661539 MEJL: BOBO@DOCERE.SE

 

BOBO AF EKENSTAM

TEL: 0703-661539

MEJL: BOBO@DOCERE.SE

  JÖRGEN RAMNELÖV TEL: 0708-631360 MEJL: JORGEN.RAMNELOV@DOCERE.SE

 

JÖRGEN RAMNELÖV

TEL: 0708-631360

MEJL: JORGEN.RAMNELOV@DOCERE.SE

  JEANETTE LINDBERG TEL: 0760-206951 MEJL: JEANETTE.LINDBERG@DOCERE.SE

 

JEANETTE LINDBERG

TEL: 0760-206951

MEJL: JEANETTE.LINDBERG@DOCERE.SE


Kontakt

FÖRETAGSMEJL: KONTAKT@DOCERE.SE

BESÖKSADRESS: GAMLA BROGATAN 19, 3 TR, STOCKHOLM

POSTADRESS: BOX 1070, 101 39 STOCKHOLM